อาบูระโซบะ (แห้ง) Abura Soba
อาบูระโซบะ (แห้ง) Abura Soba