เดือน: พฤษภาคม 2020

ซารุราเมน

ซารุราเมน

ญี่ปุ่นเตรียมเข้าหน้าร้อนแล้ว
เมืองไทยร้อนทั้งปี
เมนูนี้เป็นเมนูพิเศษ เส้นสด เพลิดเพลิน สัมผัสเส้นพิเศษ