เดือน: กรกฎาคม 2020

Ozawa Pattanakan

Ozawa Pattanakan

เปิดสัมผัส ประสบการณ์ ญี่ปุ่นแท้ๆ สาขา ปตท. พัฒนาการ

Ozawa Bangchak

Ozawa Bangchak

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับสาขาใหม่
ที่ไม่เหมือน สาขาใหนๆ จิตวิญญาณ ญี่ปุ่นแท้ๆ