Franchise

Ozawa Ramen - inside
Ozawa Ramen - inside
Ozawa Ramen - inside
=フランチャイズ

การกินไม่ใช่แค่ทำให้อิ่มท้อง Business Model ของ Ozawa Ramen ไม่ได้ขายแค่อาหารที่อร่อยเท่านั้น แต่ต้องทำให้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน ได้รับประสบการณ์ในการทาน “ราเมน” ที่ดีที่สุด

 • รูป : จากการออกแบบร้านในแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ
 • รส : ทุกเมนูรังสรรค์จากเชฟต้นตำรับส่งตรงจากญี่ปุ่น
 • กลิ่น : “ครัวเปิด” เห็นทุกขั้นตอนในการทำอาหาร
 • เสียง : การต้อนรับที่ทรงพลัง บรรยากาศที่สนุกสนาน
 • สัมผัส : ประสบการณ์ในการทาน “ราเมน”ที่ทุกคนเข้าถึงได้
รายละเอียด
 • ลักษณะกิจการ:  แฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น | แบบทดสอบความพร้อม
 • ค่าแฟรนไชส์:  500,000 บาท
 • ระยะเวลาสัญญา:  3 ปี
 • งบการลงทุน:  2,500,000 – 3,000,000 บาท
 • เงินทุนหมุนเวียน:  200,000 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารอยัลตี้ฟีส์:  6% ต่อเดือน
 • ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์ : 1.5% ต่อเดือน
 • เงินประกัน:  100,000 บาท
 • รูปแบบธุรกิจ:  ขายแฟรนไชส์ | Franchise
Ozawaramen เป็นร้านที่มาจากจิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆ  
Ozawaramen เชื่อว่าการกินไม่จำเป็นต้องรูปแบบเดิมๆ การกินแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น จะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้การกินราเมนของคนไทยเติมเต็มไปด้วยความสุขเสมอ
Ozawaramen จึงออกแบบจิตวิญญาณและส่งมอบเมนูที่ทุกคนเข้าถึงง่าย กับการทำงานที่ใช้คนน้อย แต่ส่งมอบความสุขแบบล้นชาม และการบริหารจัดการ ง่ายแบบมืออาชีพ
  ร้านราเมนญี่ปุ่นขนานแท้ ที่ลูกค้าทุกคนสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งในเรื่องการออกแบบ และรสชาติของอาหารที่คงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยแบ่งสินค้าการให้บริการดังนี้
  • อาหารประเภทเส้น
  • อาหารประเภทข้าว
  • อาหารทานเล่น
  • ของหวาน
  • เครื่องดื่ม

  หลักเกณฑ์การเปิดร้านอาหาร OZAWA RAMEN

  ผู้ลงทุนต้องยินยอมให้แฟรนไชส์ซอร์ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ และพิจารณาพื้นที่ก่อนให้สิทธิ์การดำเนินการก่อสร้างร้าน โดยมีค่าใช้จ่ายสำรวจพื้นที่ (กทม. 15,000 บาท , ต่างจังหวัด 30,000 บาท กำหนดการเข้าสำรวจพื้นที่ 5 สาขา) โดยเงินส่วนนี้จะนำไปหักลบเมื่อได้ทำการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
  ก่อนเปิดร้านผู้ลงทุนต้องเข้าร่วมการ Store Tour ร้าน OZAWA RAMEN เป็นเวลา 1 วัน เพื่อให้เข้าใจระบบการปฏิบัติงาน และรับทราบข้อมูลต่างๆของร้านที่ถูกต้อง
  ผู้ลงทุน และผู้จัดการประจำสาขา ต้องเข้ารับการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเปิดสาขา
  หากทางแฟรนไชส์ซอร์ มีการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบของการบริหารสาขา ผู้ลงทุนต้องให้ความร่วม และปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

  งบประมาณการลงทุน

  การก่อสร้างร้าน OZAWA RAMEN จะแตกต่างกันไปตามขนาดของร้าน และที่ตั้งของพื้นที่ โดยผู้ลงทุนมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งานโครงสร้าง งานระบบ และตกแต่งภายใน งบประมาณโดยประมาณ 24,000 บาท/ตารางเมตร (ใช้พื้นที่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป)
  ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน เช่น ตู้เย็น, ตู้แช่แข็ง, เตาแก๊ส, เตาลวกเส้น, โต๊ะลูกค้า เก้าอี้ ฯลฯ
  เครื่องคิดเงิน ระบบ POS รวม Software (ไม่รวมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet และระบบ Internet)

  รวมงบประมาณการลงทุนที่ 2,500,000 – 3,000,000 บาท
  ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตรม. – 50 ตรม.

  1. เป็นบุคคลที่สามารถจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยได้ และบริษัทที่จัดตั้งจะต้องมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป
  2. ผู้สมัครเป็นผู้จัดหาพื้นที่เอง หรือให้ทางบริษัทเป็นผู้เสนอพื้นที่ให้ โดยอาจจะเป็นพื้นที่เช่า หรือเป็นเจ้าของพื้นที่เองก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 40 ตารางเมตร ขึ้นไป
  3. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
  4. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมรับการอบรม เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานภายในร้านได้
  5. ผู้สมัครสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรักษามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด
  6. ผู้สมัครมีความรักในงานบริการ อดทน มีเวลาให้กับร้าน และเข้าใจในธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
  7. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับในการบริหารสาขาได้เป็นอย่างดี
  8. ผู้สมัครมีความพร้อมในการชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คค่าประกันแบรนด์ ตามที่บริษัทกำหนด ณ วันที่ตกลงทำสัญญา
  9. ผู้สมัครมีศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในร้าน ฯลฯ ประมาณ 200,000 – 300,000 บาท โดยประมาณ
  1. สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งทีเป็นลิขสิทธิ์ของ OZAWA RAMEN ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์
  2. ระบบ POS ของ OZAWA RAMEN มีการเชื่อมโยงระหว่างสาขา และสำนักงานใหญ่ ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การฝึกอบรม ผู้ลงทุน และผู้จัดการร้าน จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบการบริหารสาขา รวมถึงการเตรียมวัตถุดิบ ทำรายการอาหาร และการใช้เครื่องคิดเงินก่อนเปิดสาขาล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดสาขา ทางบริษัทจะมีทีมที่คอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
  5. การตรวจมาตราฐานภายในร้าน (QSC) 3 ครั้ง/เดือน ทางบริษัทจะมีทีมตรวจสอบมาตราฐานภายในสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  6. ได้รับสิทธิในการใช้สูตรอาหารของ OZAWA RAMEN สิทธิการซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของ OZAWA RAMEN รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
  7. มีทีมที่ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องต่างๆในการบริหารสาขา
  1. การให้บริการที่รวดเร็ว รสชาติอาหารอร่อย ความคุ้มค่าในเรื่องของราคา
  2. การใช้พนักงานที่น้อย เพื่อลดต้นทุนด้านการจ้างงาน
  3. ต้นทุนค่าอาหารที่ต่ำกว่า 38%
  4. ระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็วภายใน 18 เดือน (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และการบริหารจัดการ)

  MEGUMI GROUP CO., LTD.
  27/11 Soi Kanjanapisek 005/1, Kanjanapisek Road, Laksong, Bangkae, Bangkok, 10160
  Tel. 02-803-6322, 02-803-6554